درباره ما

خدمات این سایت  شامل مستر کارت و عرضه محصولات غذایی می باشد.  نماینده رسمی بانک عامل در استان کرمان در زمینه مستر کارت بوده و خدمات مستر کارت را به صورت آنلاین در پرتال مرکزی ارائه می دهد و امکان ارسال مستر کارت فعال به تمام نقاط دنیا را مستقیما توسط بانک عامل را دارد.