دوره های آموزشی آنلاین

شرکت بازرگانی آرشام با توجه به ضرورت آموزش در کلیه امور مربوط به تولید، مالی و مالیاتی، فروش مستقیم، خدمات گمرکی، تبلیغات، بازرگانی و استراتژی های تولید و … جهت رقابت در بازارهای جهانی با همکاری بهترین اساتید کشور کلاس های آنلاین را برگزار می نماید که اهم دلایل کلاس های آموزشی از طریق آنلاین عبارت است از:

  • امکان استفاده از اساتید مطرح ایرانی در داخل و خارج از کشور
  • عدم محدودیت مکانی برگزاری کلاس ها
  • هزینه بسیارکم
  • امکان ضبط کلاس ها و استفاده مجدد از آن