صورتحساب آنلاین مسترکارت

روشهای دریافت صورتحساب

1- از طریق لینک زیر و دریافت صورتحساب تا 24 ساعت قبل بر روی ایمیل متصل به مسترکارت شما

2- از طریق بات تلگرام بانک که مستقیما به شبکه مسترکارت متصل بوده و اطلاعات را دریافت مینماید. برای استفاده از بات تلگرام، راهنمای آنرا مطالعه فرمایید یا مراحل زیر را دنبال کنید:

    - بات @IDBIQ_bot در تلگرام خود جستجو و start کنید

    - قوانین و مقررات استفاده را agree کنید

    - اطلاعات خود را برای اولین بار در بات ثبت کنید enrollment

    - از 4 گزینه موجود میتوانید به آخرین تراکنشها، میزان موجودی، صورتحساب آنلاین (ده تراکنش آخر)، صورتحساب آفلاین (کلیه تراکنشها از ابتدا) دسترسی داشته باشید.