کارمزد ها و امتیازات

مسترکارت prepaid با قابلیت شارژ مکرر و داراي چیپ امنیتی EMV و داراي بین کردیت
ارز پایه مسترکارت دلار آمریکا با سقف دپوزیت از
1تا 5000 دلار
اعتبار تاریخ کارت ها تا پایان سپتامبر 
2019
مسترکارت Full feature و قابل استفاده در دستگاه هاي خودپرداز، خرید آنلاین و پایانه هاي فروشگاهی داراي لوگوي مسترکارت در سراسر دنیا
با کارمزد تراکنش صفر براي خرید ازطرق پایانه هاي فروشگاهی
POS و نیز در خریدهاي آنلاین
دریافت وجه نقد از دستگاه هاي خودپرداز با کارمزد
2.25درصد از مبلغ دریافتی با حداقل دلار
قابل استفاده براي کلیه ارزهاي پذیرفته شده جهانی با نرخ تبدیل سایت رویترز بعنوان یکی از منابع مسترکارت و بدون هیچ گونه هزینه پنهان تبدیل ارز  rrencieshttp://www.reuters.com/finance/cu
بدون هیچگونه هزینه پنهان مانند: بلوکه شدن میزان موجودي خاصی در کارت، هزینه صدور صورتحساب، هزینه نگهداري ماهانه یا سالیانه، هزینه رد شدن تراکنش و... 
تراکنش آنلاین با سقف روزانه 5000 دلار آمریکا و یا تعداد 15 تراکنش در روز
تراکنش
POS با سقف روزانه 5000 دلار آمریکا و یا تعداد 10 تراکنش در روز
دریافت وجه نقد از ATM تا سقف 3000 دلار آمریکا در روز (این مبلغ بسته به سیاست بانک پذیرنده امکان افزایش در روز نیز دارد)
کارمزد شارژ کارتها به شرح زیر می باشد:
شارژ کارت از 1تا 1000دلار معادل 20دلار امریکا
 شارژ کارت از
1001تا 3000دلار معادل 40دلار امریکا
شارژ کارت از
3001تا 5000دلار معادل 60دلار امریکا
 عملیات شارژ مسترکارت ها بصورت آنلاین می باشد و کارت بصورت لحظه اي شارژ می شود. (
پروسه ثبت درخواست شارژ در شبکه مستر در حدود 5 دقیقه زمان نیاز دارد.)