همکاری در زمینه آموزش

شرکت بازرگانی  آرشام جهت امر آموزش در زمینه های صادرات و واردات ، تبلیغات ، برند سازی، مالی و مالیاتی، حسابداری، امور گمرکی و غیره از اساتید مطرح دعوت به همکاری می نماید لذا خواهشمند است در صورت تمایل مشخصات کامل و رزومه کاری موفق خود را ارسال فرمائید.