واگذاری نمایندگی

شرکت بازرگانی آرشام آمادگی دارد از فعالان حوزه فروش مستقیم و فعالان شرکت های دارای مجوز در زمینه های مختلف بازرگانی همکاری نماید. صداقت، امانت داری و رقابت سالم افتخار ماست.